Станка, 47, Делчево

Ovo je sadržaj profila, vidljiv samo članovima.

За мене:
Го преземав животот во свои раце откако се разведов. Долго патев зашто немав вистински човек крај себе. Бев послушна, го слушав мажот додека моите фантазии беа неостварени. Перверзна сум и сакам да бидам господарка во креветот.

Барам:
Барам роб со искуство, на подолго време. Молам сериозен да се јави, сакам да господарам што побрзо.

Moje fotke